Rabu, 27 April 2016

Aczkolwiek głazy sztachety te pochodzą z różnych czasów i powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak iż czasem mało biegłym okiem z trudem je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym maściom, prostej obróbce i względnie atrakcyjnej zapłacie. Występują w wielu obrębach Polski – piaskowiec najprościej znaleźć w Górach Świętokrzyskich, Karpatach i Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i także w Górach Świętokrzyskich. Ów materiał ogrodzeniowy wydobywa się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym drobi albo wstępnie ociosuje, składa na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie przesyła do miejsca budowy ogrodzenie z plastiku z Strzegomia na ogrodzenie i furtkę sztachetowa. Wykorzystywany na ogrodzenia piaskowiec to nic odmiennego jak scementowany lepiszczem piach, którego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Podczas gdy spoiwem jest np. krzemionka, zwiemy go krzemionkowym (kwarcyt), jak związki wapnia -wapiennym. Oprócz podwaliny zlepiających występują tam też różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim przekształca się odcień głazów na ogrodzenie PVC z Strzegomia na ogrodzenie i furtę ze sztachetek, przybierają one wówczas rozmaite tony czerwieni, brązu a także zieleni. W naturze złożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak olbrzymich złóż kroi się największe bloki, używane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte bloki skalne można też ciąć na sześciany o proporcjonalnych zarysach, używane dalej w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno również je porcjować przy pomocy specjalnych klinów oraz dłut na cienkie, nieregularnych konturów kawałki. Służą do układania nawierzchni ścieżek oraz budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowomodne ogrodzenie z plastyku wykorzystuje się także wapienie - skały aluwialne, powstałe z nagromadzonych na dnie mórz i jezior pozostałości organizmów żywych, najczęściej muszli małż i ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie aniżeli piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, ale także mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować polecane na plotki plastikowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa. Nadają się jednak głównie do stosowania wewnątrz, bo poddawane działaniu warunków atmosferycznych szybko matowieją. Wapienie wolno wykorzystać do budowy murków ogrodzeniowych, na ścieżki i dojazdy, do urządzania skwerów skalnych. Na Lubelszczyźnie używa się ich również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej przydają się piaskowce krzemionkowe, albowiem są odporniejsze na ścieranie niż np. Wapienie.
W zależności od kształtu parku oraz własnych upodobań forma kamiennych płyt może być różny – od łamanych, nierównych, aż po pionowo skróconych prostokątów względnie kwadratów. Murki a także balustrady z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetek buduje się z kamieni różnorodnego kształtu, złożonych na kamiennym lub betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje z fragmentów o niesymetrycznych konturach, powinno się je odpowiednio łączyć tzn. tak, by kształt każdego kolejnego łączył się z uprzednim. Ażeby takie płot było stabilne jego grubość winna równać się 50-70 cm. Większe luki w środku wolno wypełniać zaprawą cementową i gruzem. Ogrodzenia PCV z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się podobnie jak z cegły względnie pustaków. Piaskowce a także wapienie możemy wykorzystać także do budowy schodów, kominków ogrodowych i innych komponentów tzw. małej architektury. Piaskowce stosowane do budowy ogrodzenia należą do głazów mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i niskich temperatur prędko niszczeją oraz nabierają ciemnego koloru. Łatwo porastają też mchem i wodorostami. Można to udaremniać pokrywając pokrywę ogrodzenia albo rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy oskrobywać zanieczyszczeń z nawierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi urządzeniami np. drucianą szczotką, gdyż na kamieniu mogą zostać głębokie rysy. Wyspecjalizowane jednostki czyszczą kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeżeli nie mamy możliwości mechanicznego czyszczenia ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeżeli jednak chcemy, żeby głazy na ogrodzeniu błyskawicznie wyglądały na stare, nie możemy ich niczym ochraniać ani czyścić.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar