Rabu, 25 Mei 2016

Budowa sztachety Winylowe na plot i bramkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz kilku przypadków.

Projekotwanie plot z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu do starostwa powiatowego poza wyjątkowymi przypadkami.

Ogrodzenia z plastyku na plot i bramę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone pośrodku dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów obok prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki z plastyku na plot i furtkę ze sztachetdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno zawierać rodzaj ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu i zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji sztachetki z PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowa wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje płotu można rozpocząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej protestu. Protest może być w sytuacji, gdy zamierzane plot z Winylu na plot i furtkę sztachetowa jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji jak przewidywane sztachety z PCV na plot i furtkę ze sztachetmoże grozić bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak rozpoczęcia prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar